Vyhl├ísenie o ochrane osobn├Żch ├║dajov

Podmienky ochrany osobn├Żch ├║dajov a inform├ície o sprac├║van├ş

pod─ża ustanoven├ş Nariadenia E├Ü ─Ź. 2016/679
o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov a o vo─żnom pohybe tak├Żchto ├║dajov

 

Spolo─Źnos┼ą GRENKELEASING s. r. o. ct├ş ochranu s├║kromia a d├┤sledne db├í na dodr┼żiavanie pr├ívnych predpisov na ochranu osobn├Żch ├║dajov dotknut├Żch os├┤b. Pri sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov striktne dodr┼żiava z├ísady sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov pod─ża ─Źl├ínku 5 Nariadenia Eur├│pskeho parlamentu a Rady (E├Ü) 2016/679 z 27. apr├şla 2016 o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri spracovan├ş osobn├Żch ├║dajov a o vo─żnom pohybe tak├Żchto ├║dajov (─Ćalej len ÔÇ×Nariadenie").

 

V s├║vislosti so spracovan├şm osobn├Żch ├║dajov zo strany GRENKELEASING s. r. o. ako prev├ídzkovate─ża V├ím ako osobe, ktorej osobn├ę ├║daje sprac├║vame (─Ćalej len ÔÇ×dotknut├í osobaÔÇť) t├Żmto poskytujeme inform├ície pod─ża ─Źl├ínku 13 a 14 Nariadenia.

 

Pokia─ż doch├ídza k uzavretiu leasingovej zmluvy, tvoria tieto podmienky s├║─Źas┼ą V┼íeobecn├Żch leasingov├Żch podmienok GRENKELEASING.

 

V in├Żch pr├şpadoch m├┤┼że GRENKELEASING obozn├ími┼ą dotknut├║ osobu ot├Żchto podmienkach ochrany osobn├Żch ├║dajov ich predlo┼żen├şm v listinnej podobe (aj ako pr├şloha zmluvy), zaslan├şm na e-mailov├║ adresu alebo odka-zom na ich zverejnen├ę znenie na internete.

 

Z├írove┼ł v┼íak tieto podmienky platia aj vpr├şpadoch, ke─Ć spolo─Źnost GRENKELASING s. r. o. vykon├íva opatrenia pred uzatvoren├şm zmluvy na z├íklade ┼żiadosti dotknutej osoby.

 
1. Prev├ídzkovate─ż
Prev├ídzkovate─ż, ktor├Ż s├ím ur─Źuje ├║─Źely a prostriedky sprac├║va-nia osobn├Żch ├║dajov, je spolo─Źnos┼ą:

GRENKELEASING s. r. o. 
s├şdlo: Karad┼żi─Źova 10, 821 08 Bratislava, Slovensk├í republika, 
I─îO: 43 878 989,
spolo─Źnos┼ą je zap├şsan├í v obchodnom registri
Okresn├ęho s├║du Bratislava I, oddiel: Sro, vlo┼żka ─Ź. 50000/B,
z├ístupca prev├ídzkovate─ża: ┼ítatut├írny org├ín pod─ża z├ípisu vo verejnom obchodnom registri
(─Ćalej len v ÔÇ×GRENKELEASINGÔÇť)
Kontakt:
e-mail:   gdpranti spam bot@grenkeanti spam bot.sk
tel.:  02 / 50 204 716


2. Zodpovedn├í osoba
Prev├ídzkovate─ż ur─Źil zodpovedn├║ osobu v s├║vislosti so v┼íetk├Żmi ot├ízkami t├Żkaj├║cimi sa spracovania osobn├Żch ├║dajov a uplat┼łovania pr├ív dotknut├Żch os├┤b. Zodpovedn├í osoba taktie┼ż spolupracuje s dozorn├Żm org├ínom a pln├ş ├║lohu kontaktn├ęho miesta pre dozorn├Ż org├ín.
Kontaktn├ę ├║daje zodpovednej osoby s├║:
e-mail:   gdpranti spam bot@grenkeanti spam bot.sk
tel.:  02 / 50 204 716
adresa:  Karad┼żi─Źova 10, 821 08 Bratislava


3. Sprac├║vanie ├║dajov a z├íkazn├şcky port├íl
Na https://login.grenke.net, poskytujeme z├íkazn├şkom pr├şstup k port├ílu pre z├íkazn├şkov, na ktorom m├┤┼że z├íkazn├şk alebo vybran├ş zamestnanci z├íkazn├şka z├şska┼ą pr├şstup k t├Żmto funkci├ím:


A. Registr├ícia
Po─Źas procesu registr├ície z├şskavame tieto ├║daje:

 • e-mailov├í adresa
 • heslo
 • aktiva─Źn├Ż k├│d

Ako z├íkazn├şk m├┤┼żete pre vybran├Żch zamestnancov zabezpe─Źi┼ą ich vlastn├Ż pr├şstup k V├í┼ímu ├║─Źtu na na┼íom port├íli pre z├íkazn├şkov.

 

Zadan├í e-mailov├í adresa bude pou┼ż├şvan├í pre ├║─Źely komunik├ície so z├íkazn├şkom alebo u┼ż├şvate─żom.

 


B. Funkcie
Na port├íli pre z├íkazn├şkov poskytujeme tieto funkcie:

 • preh─żad akt├şvnych zml├║v
 • spr├íva zml├║v a poistiek
 • vkladanie hlavn├Żch a zmluvn├Żch ├║dajov
 • zobrazenie fakt├║r, k├│pi├ş zml├║v a v┼íeobecn├Żch zmluvn├Żch podmienok
 • podanie s┼ąa┼żnosti


C. Sprac├║vanie ├║dajov
├Üdaje poskytnut├ę v r├ímci registr├ície alebo vyu┼ż├şvania funkci├ş pou┼ż├şvame v rozsahu, v akom je to potrebn├ę na poskytnutie relevantnej funkcie na port├íli pre z├íkazn├şkov, na plnenie zmluvy alebo na vykonanie predzmluvn├Żch opatren├ş na ┼żiados┼ą dotknutej osoby (─Źl├ínok 6 ods. 1 p├şsm. b) Nariadenia).
V rozsahu, v akom je to potrebn├ę, poskytnut├ę ├║daje sprac├║vame nad r├ímec skuto─Źn├ęho plnenia zmluvy s cie─żom chr├íni┼ą na┼íe legit├şmne z├íujmy a legit├şmne z├íujmy tret├şch str├ín, a to najm├Ą s cie─żom uskuto─Źni┼ą konzult├ície v s├║vislosti s ├║dajmi a v├Żmenu ├║dajov s ├║verov├Żmi agent├║rami (napr. SCHUFA) a ur─Źi┼ą ├║verov├║ bonitu a rizik├í ome┼íkania v pr├şpade poskytnutia ├║veru.


D. Zodpovednos┼ą
Ak poskytnete ├║daje na spracovanie sp├┤sobom uveden├Żm na port├íli pre z├íkazn├şkov, zodpoved├íte za ich riadne z├şskanie a vlo┼żenie na port├íl pre z├íkazn├şkov, ako aj za splnenie ak├Żchko─żvek s├║visiacich po┼żiadaviek na ochranu ├║dajov.
V tom pr├şpade zodpoved├íme za spracovanie ├║dajov v s├║lade s pr├ívnymi predpismi v oblasti ochrany ├║dajov a za bezpe─Źnos┼ą sprac├║vania ├║dajov.


E. Hesl├í
K ├║─Źtu pou┼ż├şvate─ża mo┼żno z├şska┼ą pr├şstup len s heslom. Vy, resp. va┼íi zamestnanci zodpoved├íte za nastavenie bezpe─Źn├ęho hesla a jeho ulo┼żenie tak, aby k nemu nemohli z├şska┼ą pr├şstup tretie strany.


F. Uplatnenie podmienok pou┼ż├şvania
Uplatnia sa aj podmienky pou┼ż├şvania port├ílu pre z├íkazn├şkov dostupn├ę na https://login.grenke.net.

 

G. Pr├íva na odvolanie s├║hlasu a zru┼íenie V├í┼ího ├║─Źtu
├Üdaje, ktor├ę ste poskytli na port├íli pre z├íkazn├şkov, m├┤┼żete kedyko─żvek vymaza┼ą a zru┼íi┼ą ├║─Źet pou┼ż├şvate─ża prostredn├şctvom administrat├şvnych nastaven├ş. 
Pritom m├┤┼żete tie┼ż namieta┼ą vo─Źi uchov├ívaniu osobn├Żch ├║dajov poskytnut├Żch v r├ímci registr├ície na port├íli a jeho pou┼ż├şvania.
Rovnako bud├║ vymazan├ę ├║daje, ktor├ę sme uchov├ívali, akon├íhle sa napln├ş ├║─Źel, pre ktor├Ż sa z├şskali, a neexistuje ┼żiadna z├íkonn├í povinnos┼ą uchova┼ą ich s cie─żom zabr├íni┼ą vymazaniu. V pr├şpade, ┼że sa ├║daje nevyma┼ż├║ z d├┤vodu, ┼że s├║ potrebn├ę na in├ę pr├ívne pr├şpustn├ę ├║─Źely, ich spracovanie sa obmedz├ş. To znamen├í, ┼że ├║daje bud├║ zablokovan├ę a nebud├║ sprac├║van├ę na in├ę ├║─Źely. Uveden├ę sa vz┼ąahuje napr├şklad na ├║daje pou┼ż├şvate─żov, ktor├ę musia by┼ą uchovan├ę pod─ża pr├ívnych predpisov v oblasti dan├ş alebo obchodn├ęho pr├íva.


4. ├Ü─Źel sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov
Osobn├ę ├║daje dotknutej osoby sprac├║vame pre nasledovn├ę ├║─Źely:

 • uzatv├íranie, evidencia a spr├íva leasingov├Żch zml├║v vr├ítane starostlivosti o klienta (napr. slu┼żba elektronickej kore┼ípon-dencie a klientsk├í z├│na) a mana┼ż├ęrskych anal├Żz
 • reporting, v├Żpo─Źet kapit├ílov├Żch po┼żiadaviek, ┼ítatistick├ę spracovanie
 • vybavovanie s┼ąa┼żnost├ş a reklam├íci├ş
 • riadenie rizika podvodu, oznamovanie protispolo─Źenskej ─Źinnosti
 • evidencia hl├ísen├ş o neobvykl├Żch obchodn├Żch oper├íci├ích a ich vybavenie a identifik├ícia klienta na ├║─Źely vykonania starostlivosti vo vz┼ąahu ku klientovi
 • s├║dne a rozhodcovsk├ę spory, mimos├║dne vym├íhanie poh─ża-d├ívok
 • sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov v r├ímci ├║─Źtovn├Żch dokladov
 • ponuka produktov a slu┼żieb a poskytnutie inform├íci├ş v r├ímci priameho marketingu
 • spr├íva registrat├║ry
 • v├Żkon vn├║torn├ęho auditu, v├Żkon funkcie v s├║lade s predpismi, v├Żkon funkcie riadenia riz├şk


5. Pr├ívny z├íklad sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov
Pr├ívnym z├íkladom na sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov je uzatvo-renie a plnenie leasingovej zmluvy (─Źl├ínok 6 (1) b) Nariadenia).
Rovnako je pr├ívnym z├íkladom plnenie povinnost├ş GRENKE-LEASING pod─ża pr├ívnych predpisov (─Źl├ínok 6 (1) c) Nariade-nia), napr. pod─ża predpisov na ochranu pred legaliz├íciou pr├şjmov z trestnej ─Źinnosti, ├║─Źtovn├Żch a da┼łov├Żch predpisov alebo pod─ża pracovnopr├ívnych predpisov.
Pokia─ż je pr├ívnym z├íkladom sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov s├║hlas dotknutej osoby (─Źl├ínok 6 (1) a) Nariadenia), spolo─Źnos┼ą GRENKELEASING na potrebu s├║hlasu dotknut├║ osobu upozorn├ş a zodpovedaj├║co pou─Ź├ş.
Spolo─Źnos┼ą GRENKELEASING je opr├ívnen├í sprac├║va┼ą osobn├ę ├║daje, pokia─ż je to nevyhnutn├ę na ├║─Źely opr├ívnen├Żch z├íujmov (─Źl├ínok 6 (1) f) Nariadenia). Sprac├║vanie je v┼íak pr├şpustn├ę iba v takom pr├şpade, ak nad tak├Żmito z├íujmami nepreva┼żuj├║ z├íujmy alebo z├íkladn├ę pr├íva a slobody dotknutej osoby, ktor├ę si vy┼żaduj├║ ochranu osobn├Żch ├║dajov.
Opr├ívnen├ę z├íujmy GRENKELEASING s├║:

 • Komplexn├í ochrana a zv├Ż┼íenie komfortu klienta
 • Poskytovanie inform├íci├ş v r├ímci priameho marketingu
 • Zber d├ít v snahe dosiahnu┼ą integritu poskytnut├Żch ├║dajov
 • Z├şskavanie inform├íci├ş, najm├Ą o trhov├Żch podmienkach
 • Vyhodnocovanie a analyzovanie ├║dajov
 • Pr├ívna ochrana, riadne a v─Źasn├ę plnenie pr├ívnych povinnost├ş, uplat┼łovanie n├írokov, vym├íhanie poh─żad├ívok
 • Predch├ídzanie ┼íkod├ím, podvodom a in├Żm poru┼íeniam pr├ívnych povinnost├ş
 • Riadenie rizika vzniku ┼ík├┤d a podvodu, odha─żovanie p├íchate─żov
 • D├ítov├í bezpe─Źnos┼ą a bezpe─Źnos┼ą informa─Źn├Żch syst├ęmov

Predmetom sprac├║vania m├┤┼żu by┼ą osobitn├ę kateg├│rie osobn├Żch ├║dajov, najm├Ą pokia─ż GRENKELEASING pln├ş povinnosti pod─ża predpisov na ochranu pred legaliz├íciou pr├şjmov z trestnej ─Źinnosti.
Predmetom sprac├║vania nie s├║ osobn├ę ├║daje dotknut├Żch os├┤b, ktor├ę nedov┼Ľ┼íili 16 rokov veku.


6. Kateg├│rie pr├şjemcov osobn├Żch ├║dajov
Prev├ídzkovatelia a sprostredkovatelia GRENKELEASING ako pr├şjemcovia ├║dajov s├║:

 • CRIF ÔÇô Slovak Credit Bureau, s. r. o., I─îO: 35 886 013
 • MABORO, s.r.o., I─îO: 35 747 889
 • M&M Legal s.r.o., I─îO: 47 683 325
 • SENKOVIC, s.r.o., I─îO: 47 253 037

 

Kateg├│rie pr├şjemcov, ktor├Żm m├┤┼żu by┼ą poskytnut├ę osobn├ę ├║daje, s├║:

 • dod├ívatelia slu┼żieb (predmetu leasingu)
 • finan─Źn├ş agenti
 • poskytovatelia IT slu┼żieb
 • poskytovatelia pr├ívneho, da┼łov├ęho a ├║─Źtovn├ęho poradenstva, znalci
 • Soci├ílna pois┼ąov┼ła a zdravotn├ę pois┼ąovne
 • N├írodn├í banka Slovenska
 • inkasn├ę spolo─Źnosti
 • s├║dy, org├íny ─Źinn├ę v trestnom konan├ş, exek├║tori
 • matersk├í spolo─Źnos┼ą GRENKE AG, so s├şdlom Neuer Markt 2, 76532 Baden-Baden, Spolkov├í republika Nemecko,
  resp. in├ę osoby patriace do podnikate─żskej skupiny GRENKE

GRENKELEASING ├║daje o pr├şjemcoch pravidelne aktualizuje.


7. Prenos osobn├Żch ├║dajov
Osobn├ę ├║daje bud├║ spracov├ívan├ę a uchov├ívan├ę v Slovenskej republike alebo v Spolkovej republike Nemecko.
Upozor┼łujeme, ┼że z├şskan├ę osobn├ę ├║daje m├┤┼żu by┼ą poskytnut├ę na prenos a sprac├║vanie v r├ímci Eur├│pskej ├║nie.
Osobn├ę ├║daje je dovolen├ę pren├í┼ía┼ą do tretej krajiny mimo Eur├│pskej ├║nie alebo medzin├írodn├Żm organiz├íci├ím v├Żlu─Źne pod─ża podmienok upraven├Żch v Nariaden├ş.


8. Doba uchov├ívania osobn├Żch ├║dajov
GRENKELEASING uchov├íva osobn├ę ├║daje dotknutej osoby najmenej po dobu trvania zmluvn├ęho vz┼ąahu.
Osobn├ę ├║daje s├║ v┼íak uchov├ívan├ę po dobu povinne predp├şsan├║ pod─ża pr├şslu┼ín├Żch pr├ívnych predpisov.
V pr├şpade uplat┼łovania pr├ívnych n├írokov s├║ osobn├ę ├║daje uchov├ívan├ę najviac 5 roky po uplynut├ş preml─Źac├şch leh├┤t, pokia─ż pr├ívny predpis neur─Źuje dlh┼íiu dobu uchov├ívania.
Sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov v pr├şpade udelenia s├║hlasu je mo┼żn├ę len po─Źas doby, na ktor├║ bol s├║hlas udelen├Ż.


9. Profilovanie
V ur─Źit├Żch pr├şpadoch sprac├║vame Va┼íe ├║daje automatizovan├Żm sp├┤sobom pre ├║─Źely vyhodnotenia niektor├Żch aspektov Va┼íej osoby (profiling).
Profilovanie vyu┼ż├şvame napr├şklad v nasleduj├║cich pr├şpadoch:

 • V zmysle pr├ívnych a regula─Źn├Żch po┼żiadaviek sme zaviazan├ş predch├ídza┼ą legaliz├ícii pr├şjmov z trestnej ─Źinnosti, financovaniu terorizmu a trestn├Żm ─Źinom, ktor├ę ohrozuj├║ majetok. Taktie┼ż vyhodnocujeme ├║dajov (v r├ímci platobn├Żch transakci├ş). Tieto opatrenia boli zaveden├ę aj kv├┤li ochrane dotknut├Żch os├┤b.
 • Vyu┼ż├şvame vyhodnocovacie n├ístroje, aby sme poskytli dotknut├Żm osob├ím cielen├ę inform├ície a poradenstvo o na┼íich produktoch. Tieto n├ístroje n├ím umo┼ż┼łuj├║ komunik├íciu a reklamu (vr├ítane prieskumu trhu a mienky), ktor├í zodpoved├í Va┼í├şm potreb├ím.
 • Pri vyhodnocovan├ş Va┼íej finan─Źnej sp├┤sobilosti pou┼ż├şvame scoring. Tento proces po─Ź├şta s pravdepodobnos┼ąou, s akou je klient schopn├Ż splni┼ą platobn├ę povinnosti v s├║lade so zmluvou. V├Żpo─Źet sa zaklad├í na klientov├Żch pr├şjmoch, v├Żdavkoch, existuj├║cich z├ív├Ązkoch, zamestnan├ş, inform├íci├ích o zamestn├ívate─żovi, dobe trvania zamestnania, sk├║senostiach z predch├ídzaj├║cich obchodn├Żch vz┼ąahov, spl├ícan├ş predch├ídzaj├║cich p├┤┼żi─Źiek, ako aj napr├şklad na inform├íci├ích od ├║verov├Żch in┼ítit├║ci├ş. Scoring je zalo┼żen├Ż na akreditovan├Żch matematick├Żch a ┼ítatistick├Żch procesoch, ktor├ę boli testovan├ę a overovan├ę. Vypo─Ź├ştan├ę sk├│re n├ím pom├íha pri rozhodovan├ş o predaji produktov a je zahrnut├ę do be┼żn├Żch procesov mana┼żmentu riz├şk.

Vzh─żadom na povahu leasingu a finan─Źn├ę rizik├í je zistenie platobnej schopnosti ┼żiadate─ża o leasing nevyhnutn├ę na uzavretie alebo na plnenie leasingovej zmluvy. V├Żsledok procesu profilovania preto ovplyv┼łuje rozhodnutie GRENKE-LEASING o uzavret├ş leasingovej zmluvy s konkr├ętnym ┼żiada-te─żom. Ako zdroj ├║dajov vyu┼ż├şva GRENKELEASING aj verejn├ę dostupn├ę a zverejnen├ę ├║daje ┼żiadate─ża o uzavretie leasingovej zmluvy.


10. Technick├ę a organiza─Źn├ę opatrenia na ochranu osobn├Żch ├║dajov
Spolo─Źnos┼ą GRENKELEASING vyu┼ż├şva najmodernej┼íie informa─Źn├ę technol├│gie pre ├║─Źely bezpe─Źn├ęho uchov├ívania a prenosu d├ít.
Pri svojej ─Źinnosti pou┼ż├şva najm├Ą aktu├ílny softv├ęr zodpovedaj├║ci po┼żiadavk├ím Privacy by Design a Privacy by Default, ┼ítandardn├ę bezpe─Źnostn├ę n├ístroje a pravidelne venuje pozornos┼ą odborn├Żm znalostiam svojho person├ílu.


11. Pr├íva dotknutej osoby
Ka┼żd├í dotknut├í osoba m├í nasleduj├║ce pr├íva:

 • pr├ívo po┼żadova┼ą pr├şstup k osobn├Żm ├║dajom
 • pr├ívo na opravu osobn├Żch ├║dajov
 • pr├ívo na vymazanie osobn├Żch ├║dajov
 • pr├ívo na obmedzenie sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov
 • pr├ívo na prenosnos┼ą svojich osobn├Żch ├║dajov
 • pr├ívo namieta┼ą proti sprac├║vaniu osobn├Żch ├║dajov
  a proti rozhodnutiu, ktor├ę je zalo┼żen├ę v├Żlu─Źne na automatizovanom sprac├║van├ş (profilovanie)
 • pr├ívo odvola┼ą s├║hlas (ak je s├║hlas pr├ívnym z├íkladom sprac├║vania)
 • pr├ívo poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu, t. j. ├Üradu na ochranu osobn├Żch ├║dajov Slovenskej republiky

Uveden├ę pr├íva dotknutej osoby s├║ bli┼ż┼íie ┼ípecifikovan├ę v ─Źl├ínku 15 a┼ż 21 Nariadenia. Dotknut├í osoba si uveden├ę pr├íva uplat┼łuje v s├║lade s Nariaden├şm a ─Ćal┼í├şmi pr├şslu┼ín├Żmi pr├ívnymi predpismi.
Vo─Źi GRENKELEASING si dotknut├í osoba m├┤┼że svoje pr├íva uplatni┼ą prostredn├şctvom p├şsomnej ┼żiadosti, elektronick├Żmi pro-striedkami alebo ├║stne. Inform├ície sa m├┤┼żu poskytn├║┼ą za pred-pokladu, ┼że dotknut├í osoba preuk├ízala svoju toto┼żnos┼ą.


12. Odvolanie s├║hlasu
Dotknut├í osoba m├í pr├ívo svoj s├║hlas kedyko─żvek odvola┼ą, pri─Źom z├íkonnos┼ą sprac├║vania jej osobn├Żch ├║dajov na z├íklade udelen├ęho s├║hlasu ost├íva do okamihu odvolania s├║hlasu zachovan├í.
Udelen├Ż s├║hlas na uchov├ívanie osobn├Żch ├║dajov m├┤┼żete kedy-ko─żvek odvola┼ą ozn├ímen├şm prostredn├şctvom e-mailovej adresy: gdpranti spam bot@grenkeanti spam bot.sk. GRENKELEASING m├┤┼że v pr├şpade pochybnost├ş o toto┼żnosti vy┼żadova┼ą jej preuk├ízanie alebo in├Ż sp├┤sob autentifik├ície odvolania s├║hlasu.


13. Pr├ívo na inform├ície a pr├ívo namieta┼ą
Dotknutej osobe poskytneme kedyko─żvek bezplatne inform├íciu, ak├ę osobn├ę ├║daje sme o nej z├şskali a za ak├Żm ├║─Źelom. V pr├şpade z├íujmu n├ís pros├şm kontaktujte prostredn├şctvom nasledovnej e-mailovej adresy: gdpranti spam bot@grenkeanti spam bot.sk.
Prev├ídzkovate─ż je opr├ívnen├Ż po┼żadova┼ą poplatok za poskytnu-tie inform├íci├ş iba v tak├Żch pr├şpadoch, ktor├ę s├║ upraven├ę Naria-den├şm.
Na z├şskanie inform├ície sa mus├şte identifikova┼ą ako osoba, o ktorej m├í by┼ą poskytnut├í inform├ícia, alebo preuk├íza┼ą, ┼że ste opr├ívnen├Ż prija┼ą inform├íciu t├Żkaj├║cu sa tretej osoby.
Ste opr├ívnen├Ż kedyko─żvek namieta┼ą proti pou┼żitiu Va┼íich osob-n├Żch ├║dajov, a to zaslan├şm spr├ívy na e-mailov├║ adresu: gdpranti spam bot@grenkeanti spam bot.sk.
Zablokovanie a vymazanie Va┼íich osobn├Żch ├║dajov sa riadi pr├ívom stanoven├Żmi podmienkami. Zablokovan├şm Va┼íich osob-n├Żch ├║dajov najm├Ą zabezpe─Ź├şme, ┼że ┼żiadne ─Ćal┼íie inform├ície a spr├ívy V├ím nebud├║ od n├ís zasielan├ę.
Upozor┼łujeme, ┼że v├Żmaz osobn├Żch ├║dajov je mo┼żn├Ż a┼ż po uplynut├ş z├íkonn├Żch alebo zmluvn├Żch leh├┤t ur─Źen├Żch na ich uchov├ívanie.
Pr├ívne predpisy t├Żkaj├║ce sa sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov s├║:

 1.  NARIADENIE (E├Ü) 2016/679 EUR├ôPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 27.apr├şla 2016 o ochrane fyzick├Żch os├┤b pri sprac├║van├ş osobn├Żch ├║dajov a o vo─żnom pohyb tak├Żchto ├║dajov, ktor├Żmi sa zru┼íuje smernica 95/46/ES (v┼íeobecn├ę nariadenie o ochrane osobn├Żch ├║dajov)
 2. Z├íkon ─Ź. 18/2018 Z.z. o ochrane osobn├Żch ├║dajov a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov

 

V pr├şpade z├íujmu o podrobnej┼íie inform├ície
alebo v pr├şpade uplatnenia Va┼íich pr├ív
nev├íhajte kontaktova┼ą na┼íu zodpovedn├║ osobu prostredn├şc-tvom e-mailu, telefonicky alebo po┼ítou:
e-mail:
gdpranti spam bot@grenkeanti spam bot.sk
telef├│n: 02 / 50 204 716
adresa: Karad┼żi─Źova 10, 821 08 Bratislava

 

Od 25. m├íja 2018 s├║ aktu├ílne inform├ície zverejnen├ę na webovej str├ínke www.grenke.sk v sekcii O n├ís ÔÇô ochrana osobn├Żch ├║dajov a tie┼ż vo v┼íetk├Żch pobo─Źk├ích GRENKELEASING.
Podmienky GRENKELEASING o ochrane osobn├Żch ├║dajov a inform├ície o sprac├║van├ş sa uplat┼łuj├║ od 25. m├íja 2018. Spolo─Źnos┼ą GRENKELEASING tieto podmienky pravidelne reviduje a aktualizuje. 

 

na za─Źiatok